Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Hoe eindigt de huur?

De algemene regel is dat een huur wordt aangegaan voor (een minimumduur van) negen jaar. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de huur vroeger te beëindigen. Hier volgt een lijstje van de verschillende tijdstippen waarop men de huur kan beëindigen:

  • -Na negen jaar kan elk van de partijen de huur beëindigen. De (ver)huurder moet dan wel minstens zes maanden voor het einde van de huur een opzegging betekenen. Als er binnen de zes maanden geen opzegging werd betekend, wordt de huurovereenkomst automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd.
  • De verhuurder kan op eender welk tijdstip de huur beëindigen als hij van plan is om er zelf (of één van zijn bloedverwanten) te gaan wonen. De verhuurder moet dit zes maanden van te voren melden aan de huurder.
  • -De verhuurder kan na drie (of zes) jaar de huur beëindigen als hij grote werken (herbouwen, verbouwen of renoveren) wil uitvoeren. Ook hier is er een opzeggingstermijn van zes maanden.
  • -De verhuurder kan na drie (of zes ) jaar de huur (zonder reden) beëindigen als hij een vergoeding betaalt aan de huurder. Na drie jaar bedraagt deze vergoeding negen maanden huur, na zes jaar bedraagt deze vergoeding zes maanden huur.
  • -De huurder kan de huur op eender welk tijdstip beëindigen als hij de verhuurder daarvan drie maanden op voorhand op de hoogte brengt. Als de huurder de overeenkomst binnen het jaar beëindigt moet hij drie maanden huur betalen aan de verhuurder. Als hij in de loop van het tweede jaar de huur beëindigt, moet hij twee maanden huur betalen. Als hij in de loop van het derde jaar beëindigt, moet hij één maand huur betalen ( art. 3,§4 B.W. ).
  • -Beide partijen kunnen een akkoord maken dat zij de huur wensen te beëindigen.
  • -De huur kan eindigen omwille van een “contractuele wanprestatie” van een van de partijen (artt. 1184 en 1741 BW).

Opmerking : Er bestaan uitzonderingen op de regel dat elk huurcontract een minimumduur van negen jaar heeft. Zo kan men een (schriftelijke) huurovereenkomst voor maximum drie jaar opmaken. Op deze overeenkomst zijn er andere regels van toepassing. Een tweede uitzondering is de (schriftelijke) huurovereenkomst die de huurder voor de duur van zijn leven aangaat. Een derde uitzondering vormt de (schriftelijke) huurovereenkomst voor meer dan negen jaar.