Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Mag de huurder de huur overdragen?

Bij een 'overdracht van huur' draagt de huurder zijn huur (voor de resterende huurtijd) over aan een nieuwe huurder. De overdracht kan enkel wanneer de verhuurder schriftelijk en voorafgaand zijn toestemming geeft.
De overdrager van de huur wordt ontheven van elke toekomstige verplichting, tenzij anders bepaald in de akte waarin de verhuurder toestemming tot de huuroverdracht gaf.