Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Mijn dak lekt, de verwarming werkt niet en er zijn grote barsten in de muur. Wat kan ik doen?

Uw woning voldoet dan niet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
De voorwaarden waaraan een woning minstens moet voldoen zijn neergelegd in het
Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 .

Als de woning niet aan de minimumvereisten voldoet, kan de huurder eisen dat er werken worden uitgevoerd (totdat aan de minimumvereisten is voldaan) of ontbinding van de huurovereenkomst met schadevergoeding vragen. In afwachting van de uitvoering van de werken kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan.

U kan zich eventueel wenden tot de Vlaamse wooninspectie .

De bovenstaande regeling geldt niet als er sprake is van een renovatiehuurcontract . Zo’n contract houdt in dat de huurder (op zijn kosten) werken uit zal voeren in het gehuurde pand.