Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Wat is een renovatiehuurcontract?

De verhuurder kan ten allen tijde schriftelijk overeenkomen met de huurder dat deze op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken (die eigenlijk door de verhuurder moeten gebeuren) zal doen. In ruil daarvoor zal de verhuurder er zich toe verbinden om gedurende een bepaalde periode, die langer dan negen jaar mag zijn, ofwel de huurprijs te verlagen of kwijt te schelden ofwel af te zien van het recht om de huur te beëindigen ofwel af te zien van het recht om de huurprijs te herzien.