Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Ik heb een mondelinge huurovereenkomst gesloten maar de verhuurder ontkent dit. Hoe kan ik het bestaan van de huurovereenkomst bewijzen?

1. De uitvoering van de huurovereenkomst is reeds begonnen.

Wanneer de huurder reeds in de woning woont of wanneer hij reeds huur heeft betaald, is er een 'begin van uitvoering' van de huurovereenkomst. In dit geval kan u het bestaan van de huurovereenkomst bewijzen door :

  • een geschreven bewijs voor te leggen (bijvoorbeeld een briefje waarin de verhuurder verklaart dat hij een voorschot heeft ontvangen)
  • een betalingsbewijs van de huurprijs voor te leggen.

2 . De uitvoering van de huurovereenkomst is nog niet begonnen.

In dit geval is het bewijs van de huurovereenkomst zo goed als onmogelijk. De huurder mag immers geen getuigen gebruiken om te bewijzen dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten met de verhuurder