Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Kan de verhuurder mij de onroerende voorheffing laten betalen?

De huurder die onder de Woninghuurwet valt, moet geen onroerende voorheffing betalen. De verhuurder mag de onroerende voorheffing dus ook niet aan de huurder doorrekenen!