Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Plicht om de woning normaal te gebruiken

De wet bepaalt dat de huurder de woning moet gebruiken als "een goed huisvader en overeenkomstig haar bestemming". Dit betekent dat hij de huurwoning "normaal" moet gebruiken. Zo zal de huurder de woning moeten verwarmen, schoonmaken, verluchten en de nodige herstellingen doen.

De huurder moet de huurwoning ook "volgens haar bestemming" gebruiken. Zo kan een huurder een woonhuis niet zomaar gebruiken als winkel. De huurder mag in de woning wel bepaalde (kleine) veranderingen aanbrengen zolang hij de globale inrichting of structuur van de woning niet verandert.