Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Recht op onderhoud en herstelling van de huurwoning


Ook tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder het goed onderhouden. Dat betekent dat hij ook bepaalde herstellingen moet uitvoeren. De verhuurder kan uiteraard maar herstellingen doen als hij weet dat er iets beschadigd is. Daarom moet de huurder aan de verhuurder melden dat er bepaalde herstellingen nodig zijn. Doet hij dat niet dan riskeert hij een schadevergoeding te moeten betalen aan de verhuurder.

De verhuurder moet enkel de "nodige herstellingen" doen. Onder dit ruime begrip vallen o.a. herstellingen aan de muren, deuren, trappen, dak(goten), vloeren, …

Er zijn echter ook herstellingen die niet door de verhuurder moeten gebeuren:

  • De herstellingen waarvan men mag aannemen dat ze veroorzaakt zijn door de huurder (vb. kapot slot, gebroken tegel, beschadigingen aan de bepleistering, rolluiken, beschadigde schakelaar, verstopte leidingen, krassen,…), zijn ten laste van de huurder. De huurder moet deze herstellingen echter niet doen als ze te wijten zijn aan ouderdom of overmacht. Afwijkende bedingen zijn zowel voor de huurder als de verhuurder mogelijk.
  • loutere verfraaiingen op initiatief van de huurder.
  • Beschadigingen veroorzaakt door de huurder.
  • heropbouw van het goed als het door toeval volledig tenietgaat.

Als de verhuurder de huurwoning niet onderhoudt of herstelt, kan de huurder stappen ondernemen.

  • de huurder kan de ontbinding van de huurovereenkomst (met schadevergoeding) vragen
  • de huurder kan stoppen met het betalen van de huur zolang de verhuurder in gebreke blijft
  • de huurder kan aan de rechter toelating vragen om zelf de nodige werken (op kosten van de verhuurder) te laten uitvoeren
  • de huurder kan aan de rechter vragen dat de verhuurder de nodige werken uitvoert.
  • de huurder kan (door de "gedwongen uitvoering bij equivalent" te vragen) een huurprijsvermindering bekomen.

Opgelet : u mag niet zomaar overgaan tot één van de bovengenoemde stappen. Wees voorzichtig en win deskundig advies in alvorens tot actie over te gaan. Probeer steeds om eerst met de verhuurder een redelijke oplossing te zoeken.