Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Recht op woning in goede staat

De verhuurder moet de woning bij het begin van de huur "in goede staat van onderhoud" leveren. De verhuurder moet er dus voor zorgen dat de nodige herstellingen en onderhoudswerken (vb. schilderen, behangen,…) zijn gebeurd wanneer de huurder er gaat wonen. De verhuurder kan hieraan ontsnappen door in het contract op te nemen dat “de huurder het goed ontvangt in de staat waarin het zich bevindt”.

Met deze bepaling kan de verhuurder uiteraard niet aan al zijn verplichtingen ontkomen. Zo moet de woning (volgens de Woninghuurwet) altijd voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. De verhuurder kan de bepaling ook enkel inroepen voor de "zichtbare" toestand van de woning. Dit betekent dat wanneer bepaalde gebreken van de woning pas na een tijdje zichtbaar worden, de verhuurder zich niet op deze bepaling zal kunnen beroepen.

Als de verhuurder de woning niet in goede staat levert, kan de huurder uiteraard stappen ondernemen:

  • de huurder kan de ontbinding van de huurovereenkomst (met schadevergoeding) vragen
  • de huurder kan stoppen met het betalen van de huur zolang de verhuurder in gebreke blijft
  • de huurder kan aan de rechter toelating vragen om zelf de nodige werken (op kosten van de verhuurder) te laten uitvoeren
  • de huurder kan aan de rechter vragen dat de verhuurder de nodige werken uitvoert.

Opgelet : u mag niet zomaar overgaan tot één van de bovengenoemde stappen. Als er bijvoorbeeld een stukje behangpapier loshangt, mag u niet zomaar stoppen met het betalen van de huur. Wees voorzichtig en win deskundig advies in alvorens tot actie over te gaan. Probeer steeds om eerst met de verhuurder te overleggen.