Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Plichten van huurders

1. De huurder moet de huurprijs betalen.

2. De huurder is aansprakelijk voor brand.

3. De huurder moet in de woning voldoende meubelen (en huisraad) plaatsen.

4. De huurder moet de woning "normaal" gebruiken.

5. De huurder moet de woning op het einde teruggeven in goede staat.