Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Verzekering?

Aansprakelijkheid voor brand (verzekering huurder)


De huurder is aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Zo is de huurder niet aansprakelijk als de brand is ontstaan door:

· overmacht (bijvoorbeeld een blikseminslag)

· fout van een derde (bijvoorbeeld kinderen die met lucifers speelden)

· slechte toestand van de woning (bijvoorbeeld kortsluiting door slechte elektriciteitsleidingen)

Opmerking :

  • De huurder kan zijn aansprakelijkheid voor brand in het contract uitsluiten of beperken.
  • De verhuurder kan de aansprakelijkheid van de huurder uitbreiden. Lees uw contract dus goed na en sluit als huurder een verzekering af!