Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Plicht tot plaatsen van meubelen en huisraad

De huurder moet in de woning voldoende meubelen en huisraad plaatsen. Zo heeft de verhuurder iets om beslag op te leggen wanneer zijn huurder de huurprijs niet betaalt.

Als de huurder niet voldoende meubelen en huisraad in de woning plaatst, kan hij uit de woning gezet. De huurder kan niet uit de woning worden gezet wanneer hij de verhuurder een andere waardevolle zaak geeft (bijvoorbeeld aandelen) of wanneer hij een huurwaarborg bij de bank heeft gestort. Dit is logisch: de verhuurder heeft dan iets anders (dan meubelen) om de schulden van de huurder op te verhalen.