Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Recht op verhelping van "verborgen gebreken" van de woning

De verhuurder moet ervoor zorgen dat er geen (verborgen) gebreken zijn die het gebruik van het verhuurde goed verhinderen. Als u tijdens de huur bijvoorbeeld vaststelt dat de zekering afspringt wanneer u uw wasmachine aanzet, is dit een verborgen gebrek. Toen u de woning bent gaan bekijken om ze te huren, is dit gebrek immers voor u verborgen gebleven. U stelt het pas vast zodra u erin woont (en begint te wassen). Als u had geweten dat de elektriciteitsleidingen onvoldoende sterk waren, had u waarschijnlijk geen (of een ander) huurcontract gesloten.

Zelfs wanneer de verhuurder het gebrek bij het begin van de huur niet kende, is hij verplicht om het te verhelpen.

Indien door de gebreken enig verlies voor de huurder is ontstaan, moet de verhuurder hem daarvoor schadeloos stellen.

De verhuurder moet geen “zichtbare gebreken” verhelpen. Dit zijn gebreken die een normale huurder bij het begin van de huur kon vaststellen. Dit is logisch. Als de huurder bij het begin van het contract het gebrek heeft gezien maar het niet nodig vond om ertegen te protesteren, moet hij er later niet opnieuw over beginnen.