Info voor huurders omtrent huurwetgeving

Recht op bescherming tegen "rechtstoornissen van een derde"


De verhuurder moet ervoor zorgen dat de rechten van de huurder niet door anderen worden verstoord.

Dit betekent bijvoorbeeld niet dat de verhuurder een luidruchtig medehuurder die tot ’s avonds laat muziek maakt, moet doen ophouden. De huurder moet de luidruchtige medehuurder zelf voor de rechter slepen voor burenhinder.

Dit betekent bijvoorbeeld wel dat de verhuurder de huurder moet beschermen tegen een derde die beweert dat hij bepaalde rechten op het gehuurde goed heeft.